ارمان@عمران

دیوار برشی

قاب مهار بندی شده (یعنی ساختمان مرکب از قاب ودیوار برشی) برای ساختمان

های تقریبا بیش از 40 طبقه پر بازده و موثر نمی باشد زیرا برای اینکه مهار........


دیوار برشی

قاب مهار بندی شده (یعنی ساختمان مرکب از قاب ودیوار برشی) برای ساختمان

های تقریبا بیش از 40 طبقه پر بازده و موثر نمی باشد زیرا برای اینکه مهار

بندی به قدر کافی سخت و قوی باشد مقادیر زیادی مصالح لازم می گردد. باز ده

یا کار آیی سازه ساختمان را ممکن است با استفاده ازخرپاهای کمر بندی افقی که

قاب را به هسته می بندند تا حدود 30در صد افزایش داد.

خرپاها به هسته بطور صلب متصل می باشند و به ستون های خارجی بطور ساده

اتصال دارند. هنگامی که هسته برشی سعی بر خم شدن دارد، خرپاهای کمر بندی

مانند بازو های اهرم عمل می نمایند و در ستون های پیرامونی مستقیماً تنش های

محوری ایجاد می کنند. این ستون ها به نوبه خود در مقابل تغییر شکل هسته

مقاومت می نمایند، به عبارت دیگر در هسته کاملا برش های افقی ایجاد می شود

و خرپا های کمر بندی برش قائم را از هسته به قاب نما انتقال می دهند. بنابراین

با به کار بردن این خرپاهای کمربندی ساختمان بطور یکپارچه و خیلی شبیه به

یک لوله ی طره شده عمل می کند. ساختمان می تواند یک یا چند خرپای

کمربندی داشته باشد. هر چقدر که خرپاهای بیشتری به کار برده شود رفتار یک

پارچه هسته و ستون های نما بهتر تأمین می گردد. این خرپاها را می توان در

داخل ساختمان در محل هایی قرار داد که مهار بندی مورب (قطری) مانعی در

وظیفه ساختمان ایجاد نکند (برای مثال در طبقات مکانیکی) . قاعده سازه ای

استفاده از خرپاهای کمر بندی در بالا و وسط ساختمان به نظر می رسد که برای

ساختمان های تا حدود 60 طبقه اقتصادی باشد. خرپاهای کمر بندی را می توان

یا با اتصالات مفصلی و یا با اتصالات صلب به ستون های پیرامونی متصل کرد.

اگر خرپاها به ستون ها بطور پیوسته متصل باشند، تمام سیستم بصورت واحد

عمل می کند و در نتیجه فقط درصد کمی از ظرفیت تحمل لنگر هسته مورد

استفاده قرار می گیرد زیرا دیوارهای هسته نسبتاً نزدیک تار خنثی مقطع

ساختمان قرار دارند. این نکته در دیاگرام تنش سیستم صلب در آن توزیع تنش ها

پیوسته می باشد مشاهده می گردد. ازطرف دیگر بازوهای ارتجاعی که از هسته

طره شده و به ستون های پیرامونی مفصل می گردند ظرفیت تحمل لنگر هسته را

به نحو بهتری قابل استفاده می سازند و از ستون های خارجی نیز مانند سیستم

صلب استفاده می شود. با این حال چون اتصالات مفصلی فقط برش را انتقال می

دهند و هیچ لنگر خمشی در ستون ها ایجاد نمی کنند ظرفیت بار محوری ستون

ها افزایش می یابد. موقعی که قاب به هسته سازه مفصل شده باشد، هسته مانند

یک تیر طره ای عمل می نماید و بالای آن به آزادی دوران می کند.در این حالت

قاب دوران خیلی کمی را تحمل می نماید. اما اگر قاب بوسیله یک خرپای

کمربندی به هسته بسته شده باشد هرگونه دورانی در بالای سیستم جلوگیری می

شود زیرا ستون های پیرامونی با ایجاد نیروهای قائم (نیروهای محوری در ستون

ها) خرپای کمر بندی را مهار می کنند. گیرداری جزیی که در بالای سیستم ایجاد

می شود در منحنی لنگر منعکس گردیده است. این سیستم دیگر مانند یک تیر

طره ای خالص عمل نمی کند زیرا هم در بالا و هم در پایین گیردار می باشد.

منحنی تغییر شکل حاصله به صورت بک s کشید با لنگر خمشی برابر صفر در

نقطه عطف می باشد. با افزودن خرپاهای کمر بندی اضافی در طبقات میانی

ساختمان مقاومت و سختی سیستم افزایش بیشتری پیدا می کند. در هر طبقه خر پا

دار از دوران سیستم ممانعت به عمل می آید. گیرداری ایجاد شده در این طبقات

منحنی لنگررا به عقب می کشد.در اثر انتقال بیشتر نیروهای جانبی به نیروهای

محوری، لنگر خمشی در پای ساختمان به مقدار زیادتری کاهش می یابد و ازنوسان (یا تغییر شکل) جانبی ساختمان به مقدار بیشتری کاسته می شود.

دیوار برشی2

با نیروهای جانبی مؤثر بر یک سازه ( در

اثر باد یا زلزله ) به طرق مختلف مقابله

می شود که اثر زلزله بر ساختمانها از

سایر اثرات وارد بر آنها کاملا متفاوت می

باشد.  ویژگی اثر زلزله در این است که نیروهای ناشی از آن به مراتب شدیدتر

و پیچیده تر از سایر نیروهای مؤثر می باشند.  عناصر مقاوم در مقابل نیروهای

فوق شامل قاب خمشی، دیوار برشی و یا ترکیبی از آن دو می باشند.  استفاده از

قاب خمشی به عنوان عنصر مقاوم در مقابل نیروهای جانبی بخصوص اگر

نیروهای جانبی در اثر زلزله باشند احتیاج به جزییات خاصی دارد که شکل

پذیری کافی قاب را تأمین نماید.

این جزییات از لحاظ اجرایی اغلب دست و پاگیر بوده و در صورتی می توان از

اجرای دقیق آنها مطمئن شد که کیفیت اجرا و نظارت در کارگاه خیلی بالا باشد

از لحاظ برتری می توان گفت که دیوار برشی اقتصادی تر از قاب می باشد و

تغییر مکانها را کنترل می کند در حالی که برای سازه های بلند قاب به تنهایی

نمی تواند در این زمینه جوابگو باشد.  حال به ذکر چند نمونه از دیوارهای برشی می پردازیم:
 1-دیوار های برشی فولادی: بعضی مواقع ورقهای فولادی به عنوان دیوارهای

برشی بکار می روند.  برای جلوگیری از کمانش موضعی چنین دیوارهای برشی

فولادی لازم است از تقویت کننده های قائم و افقی استفاده شود.  

 2-دیوارهای برشی مرکب: دیوارهای برشی مرکب شامل: ورقهای تقویت شده

فولادی مدفون در بتن مسلح، خرپاهای ورق فولادی مدفون در داخل دیوار بتن

مسلح و دیوارهای مرکب ممکن دیگر، که تماماً با یک قاب فولادی و یا با یک قاب

مرکب تؤام هستند می شود.

 3- دیوارهای برشی مصالح بنایی: از دیر زمان در ساختمانهای مصالح بنایی از

دیوارهای مصالح بنایی توپر غیر مسلح استفاده می شده است ولی روشن شده

است که این دیوارها از نقطه نظر مقاومت در مقابل زلزله ضعف دارند و لذا

اکنون به جای آنها از دیوارهای برشی مسلح نظیر دیوارهای با آجر تو خالی و

پر شده با دوغاب استفاده می شود.

 4-دیوارهای برشی بتن مسلح: نوع دیگری از دیواهای برشی، دیوارهای برشی

بتن مسلح است که در این مقاله به آن می پردازیم.  یکی از مطمین ترین روشها

برای مقابله با نیروهای جانبی استفاده از دیوار برشی بتن مسلح است.  دیوار

برشی به عنوان یک ستون طره بزرگ و مقاوم در برابر نیروهای لرزه ای عمل

می کند و یک عضو ضروری برای سازه های بتن مسلح بلند و یک عضو مناسب

برای سازه های متوسط و کوتاه می باشد.  انواع دیوار برشی بتن مسلح: دو نوع

دیوار برشی بتن مسلح وجود دارد: 1-دیوار برشی در جا: در دیوار برشی در جا

به منظور حفظ یکنواختی و پیوستگی میلگرد های دیوار، به قاب محیطی قلاب

می شوند.  2-دیوار برشی پیش ساخته: در دیوار های برشی پیش ساخته

یکنواختی و پیوستگی با تهیه کلیه های ذوزنقه شکل در طول لبه های پانل و یا از

طریق اتصال پانلها به قاب توسط میخهای فولادی صورت میگیرد.  تأثیر شکل

 

دیوار: تعبیه بال در دیوارها برای پایداری و شکل پذیری سازه بسیار مفید می

باشد.   نیروهایی که به دیوارهای برشی وارد می شوند: به طور کلی دیوار های

برشی تحت نیروهای زیر قرار می گیرند:
1

-نیروی برشی متغیر که مقدار آن در پایه حداکثر می باشد.
 2-لنگر خمشی متغیر که مقدار آن مجددا در پای دیوار حداکثر است و ایجاد

به امکان عوض شدن جهت نیروی باد یا زلزله در ساختمان، کشش باید در هر دو

لبه دیوار در نظر گرفته شود.

 3-نیروی محوری فشاری ناشی از وزن طبقات که روی دیوار برشی تکیه دارد.  
توجه: در صورتی که ارتفاع دیوار برشی کم باشد، غالبا نیروی برشی حاکم بر

بر طراحی آن خواهد بود.  به هر حال دیوار باید برای هر دو نیروی فوق کنترل و در مقابل آنها مسلح گردد.  

مقاله تخصصی دیوار برشی

طراحی دیوار برشی در مقابل برش:

اگر Vu تلاش برشی نهایی در مقطع مورد

طراحی باشد بر طبق آیین نامه ایران باید

تعیین نیروی برشی مقاوم نهایی بتن: Vu=5?chd=?chd(fc)^0. 5
 الف- حالتی که دیوار تحت اثر برش یا تحت اثر تؤام برش و فشار قرار دارد
Vc=?cbwd:
 ب- حالتی که دیوار تحت اثر برش و کشش فرار دارد:
Vc=?c(1+Nu/(3Ag))bwd (A) در این رابطه کمیت Nu/Ag بر حسب ( N/mm^2 ) می باشد و Nuدر این رابطه منفی می باشد حال اگر محاسبه

نیروی برشی مقاوم نهایی بتن ( Vc) با جزییات بیشتر مورد نظر باشد آنرا برابر

با کمترین مقدار به دست آمده از دو رابطه زیر در نظر گرفته می گیریم و Vc=1. 65?chd + (Nud)/(5Lw) وVc=(0. 3?c+(Lw(0. 6?c+0. 15Nu/(Lwh)))/(Mu/Vu-Lw/2))hd Nu

 نیروی محوری برای فشار مثبت و برای کشش منفی است چنانچه Mu/Vu-Lw/2

 منفی باشد رابطه A بکاربرده نمی شود.  نیروی برشی مقاوم نهایی Vc برای

کلیه مقاطعی که در فاصله ای کمتر از کوچکترین دو مقدار Lw/2 و hw/2 از

پایه دیوار قرار دارند برابر با مقاومت برشی مقطع در کوچکترین این دو مقدار

در نظر گرفته می شود.  

نیروی برشی مقاوم نهایی آرماتور ها (Vs) از رابطه زیر محاسبه می شود Vs = ?sAvfy d/S2 Av

  سطح مقطع آرماتور برشی در امتداد برش و در طول فاصله S2 می باشد

چنانچه مقدار Av را در اختیار نداشتیم می توان Vs را از رابطه زیر به دست

آورد  Vs=Vu-Vc سپس به کمک رابطه فوقرا به دست می آوریم.  برای تأمین

برش مقاوم Vsعلاوه بر آرماتور های برش افقی Av آرماتور های برشی قائم نیز

باید در دیوار پیش بینی شود آرماتور گذاری در دیوار مطابق زیر انجام می شود:

چنانچه Vu=0. 0025 فاصله میلگرد های (S2 ) از هم نباید از مقادیر زیر بیشتر

باشد: ?n= 3h Lw/5 350سطح مقطع کل بتن در امتداد برش / سطح مقطع

آرماتور برشی در امتدادعمود بر برش نباید کمتر از 0. 0025 و یا کمتر از

مقدار زیر در نظر گرفته شود: ?n=0. 0025+0. 5(2. 5-hw/Lw)( ?h-0. 0025) لزومی ندارد  ?n>?h در نظر گرفته شود.  طراحی دیوار برشی در مقابل خمش: چنانچه ارتفاع دیوار برشی بلندتر از دو برابر عمق آن باشد مقاومت

خمشی آن مشابه تیری که آرماتور گذاری آن در لبه های آن متمرکز است محاسبه  می شود

مقاومت خمشی Mu یک دیوار برشی مستطیلی نظیر دیوار برشی این چنین

محاسبه می شوددر رابطه فوق: Mr مقاومت خمشی نهاییدیوار:Nu  نیروی

محوری موجود در مقطع دیوار: As   سطح مقطع کل آرماتور های قائم دیوار Fy

 : تنش تسلیم فولاد:  Qs  ضریب تقلیل ظریب فولاد Lw : طول افقی دیوار مقدار C/Lw از رابطه زیر به دست می آید  C/Lw=(w+?)/(2w+0. 85?1) مقدار ? 1 از روابط زیر به دست می آید: Fc=55 N/mm^2 ? ?1=0. 65، عرض

دیوار: Fc  مقاومت فشاری بتن ابتدا با توجه به آرماتور های قائم حداقل که به

علت نیازهای برشی در دیوار تعبیر شده اند ظرفیت خمشی مقطع را به دست می

آوریم.  همواره باید ظرفیت خمشی بزرگتر یا مساوی نیروی خمشی نهایی دیوار باشد.: Mr=0. 5As?sFyLw(1+Nu/(As?sFy))(1-C/Lw) w=As/(Lwh)*(?sFy)/( ?cfc) ?s=0. 85 ?c=0. 6 a=Nu/(Lw*h*?cfc) h
 (
Mr>=Mu) چنانچه ظرفیت خمشی کمتر از نیروی خمشی دیوار به دست آید

باید یا با کاهش فواصل یا افزایش قطر آرماتور های قائم مقدار As آنقدر افزایش

یابد تا خمش بزرگتر از لنگر خمشی مقطع گردد.  شکست برشی لغزشی: در

شکست برشی لغزشی، دیوار برشی به طور افقی حرکت می کند برای جلوگیری

از این نوع شکست آرماتورهای تسلیح قائم که به طور یکنواختی در دیوار قرار

گرفته اند مؤثر خواهد بود و تسلیح قطری نیز می تواند مؤثر باشد.  در قسمت

زیر انواع مودهای شکست یک دیوار برشی طره ای گفته شده است: الف ـ

گسیختگی خمشی ب ـ شکست لغزشی ج ـ شکست برشی د ـ دوران پی دیوارهای

برشی با بازشو ها: شکست برشی یک دیوار برشی با بازشو ها، اگرچه می توان

با به کار بردن مقدار زیادی خاموت باعث اتلافانرژی شد اما نمی توان انتظار

شکل پذیری زیادی از آن داشت بنابراین بهتر است در چنین شرایطی از تسلیح

قطری استفاده کرد.

 

از دیوار برشی وقتی استفاده میشه که طراح بخواد نیروی افقی ( باد و زلزله ) را

بوسیله کل ساختمان مهار کنه و متکی به گره ها نباشه .

البته پر واضحه که دیوار برشی میتونه بتنی یا فولادی باشه و در صورتیکه مرکز

ثقل ساختمان منطبق بر برایند نیروهای افقی باشه ، دیوار برشی بهترین گزینه

برای مقابله با نیروی باد و زلزله خواهد بود .

 

نحوه اتصال دیوار برشی به سقف در سازه های فولادی به چه صورت می باشد؟
در صورتی که دیوار برشی بین دو ستون باشه نحوه اتصال آن به ستونها در سازه های فلزی به چه صورت باید باشه؟

به نظر من بهترین حالت اتصال دیوار برشی بتنی به ستون فولادی با استفاده از برشگیر ها میباشد.این برشگیرها که اغلب ناودانی می باشند در فواصل مشخص روی ستون جوش شده و درگیری بتن با ستون فولادی را باعث می شوند. ضمنا بهتر است در وجوهی از ستون که با بتن درگیر هستند از ضدزنگ استفاده نشود.

 

البته منظور ایشان به سقف بود و نه ستون. در مورد ستون علاوه بر روش گفته شده از میلگردهای U شکل هم استفاده میوشد و به نظر میرسد که درگیری ایجاد شده در این روش بهتر باشد. این میلگردها به صورت شاخک از یک سمت به ستون و از سمت دیگر داخل دیوار برشی قرار میگیرند . (از لحاظ شکل تقریباً هم شکل میلگردهای خرکی هستند که در پیها برای نگهداری سفره بالای آرماتورها قرار داده میشوند)
در مورد اتصال به سقف اگر دیوار در طبقه بالا ادامه داشته باشد در صورتی که نیازی به تیر باشد باید در داخل دیوار غرق شود و نباید دیوار به صورت منقطع دربیاید. و اگر دیوار در طبقه بالا دیگر ادامه نداشته باشد باید با میلگردهای انتظار و خم کردن میلگردهای دال سقف در دیوار و بالعکس آن را با سقف یک پارچه نمود

سوال وجواب

 

 

1)آیا اصولا استفاده از دیوار برشی که دارای سختی جانبی زیادمی باشند در قابهای فولادی خصوصا اگر اتصالات ساده باشند درست است ؟
 
استفاده از دیوارهای برشی مقدار دریفت سازه در برابر زلزله را هم تا حد زیادی کاهش میدهد. غیر از آن در محل اتصال به پی با توجه به یکپارچگی آن با پی صلبیت پی را اضافه کرده و میتواند در تحمل لنگرهای خمشی ناشی از بارهای وارد بر پی به نوارهای پی کمک کرده و در واقع پی به صورت یک تیر T شکل وارونه عمل نماید.

 

 

 


2)آیا استفاده از اجزای لبه ای جهت دیوارها ( در صورتی که دیوار به ستون متکی نباشد) الزامی نیست ؟

ضوابط این مساله در مبحث نهم و آیین نامه آبا موجود است و در هر صورت حتی اگر اجباری هم نباشد اجزای لبه در تحمل لنگرهای خمشی وارد بر دیوار کمک شایانی به دیوار میکند و اگر نخواهیم از این اجزا استفاده کنیم عملاً به علت بالا رفتن سایز آرماتور سراسری دیوار و کم شدن فواصل آنها طرح غیراقتصادی میشود.

 

 

3)آیا استفاده از سقف های نه چندان صلب همجون تیرچه بلوک در اینگونه سیستمها صحیح است ؟
حداقل اینست که منع آیین نامه ای ندارد ولی باید تمهیدات لازم جهت انتقال مناسب نیرو به دیوار انجام گردد و در این زمینه باید به مبحث دیافراگمها در فصل 20 مبحث نهم و آبا نیز توجه گردد و طراحی دیافراگم هم برای انتقال مناسب نیروها انجام گردد و محاسبات است که نشان خواهد داد که آیا این امر امکانپذیر است یا نه. جدا از این مساله در کل خود من به سقفهایی نظیر کامپوزیت با ضخامت 10 سانتیمتر برای دال آن بیش از سقفهای تیرچه بلوک یا کرومیت با ضخامت دال حدود 5 و 7 سانتیمتر به عنوان یک دیافراگم مناسب اعتماد داری

م و سعی میکنیم که در طراحی از دو سقف مذکور استفاده نکنیم.

 

 

 

دیوار برشی باسیستم Etabs

 

 

 

 یکی از مهمترین مزایای برنامه ETABS ، طراحی دیوار برشی می باشد . این

 

برنامه قادر است دیوارها را بر اساس شرایط دو بعدی و سه بعدی طراحی کند .

برنامه ETABS دیوارها را با سه روش طراحی می کند که انتخاب روش توسط

 

کاربر می باشد.

سه روش طراحی برنامه ETABS عبارتند از :

·
روش المان مرزی – تحت عنوان Simppified T and C

·
روش میلگردگذاری بکنواخت – تحت عنوان Uniform Reinforceing

·
روش عمومی و کامل بر اساس میلگردگذاری دلخواه – تحت عنوان General Reinforceing


روش المان مرزی روشی ساده وسریع است و معمولا در محاسبات دستی از آن

 

استفاده می شود .

دو روش بعدی بر اساس منحنی اندرکنش سه بعدی هستند و دقت بسیار بالائی

 

دارند . در روش دوم مقطع دیوار با میلگردهایی که دارای شماره و فاصله یکسان

 

هستند طراحی می شود . اما در روش سوم فاصله و شماره میلگردها دلخواه است
پارامترهای طراحی این سه روش و در کل روند طراحی آنها متفاوت می باشد .در اینجا برای اختصار روش دوم را توضیح میدهم ( فرض میکنم در مدل کردن

 

دیوار هیچ اشکالی ندارید و فقط روند طراحی را توضیح می دهم . ) و انشاالله در

 

آپهای آتی ، روند مدل کردن و طراحی دیوار برشی و همینطور نکاتی که در

 

طراحی دیوار برشی باید به آنها توجه داشت را بطور کامل توضیح خواهم داد.


روش میلگردگذاری بکنواخت – تحت عنوان Uniform Reinforceing


در این روش میلگردهایی با فواصل یکسان و با شماره یکسان مسلح می شود .

 

سپس مقطع بدست آمده بر اساس منحنی اندرکنش سه بعدی P-M-M طراحی

 

خواهد شد .

این روش کاملا دقیق می باشد و برای هر نوع مقطعی قابل استفاده است و تنها

 

محدودیت آن فاصله و شماره یکنواخت میلگردها می باشد .


در ادامه به توضیح پارامترهای طراحی و همینطور روند طراحی می پردازم :

برای دسترسی به پارامترهای طراحی دیوار ، یک دیوار را انتخاب کرده و سپس

 

فرمان Design > Shear Wall Design > View/Revise Overwrites را

 

کلیک کنید .

نکته :
برنامه برای کلیه پارامترها ، مقادیر پیش فرضی ارائه می کند . پس نیازی به

 

تغییر همه پارامترها نیست و فقط هر کدام که با پروژه ما هم خوانی نداشت را تغییر میدهیم .
شکل زیر پارمترهای طراحی مربوط به این مورد آورده شده است .

در ادامه به توضیح آنها می پردازم :

Edge Bar Name
End/Corner…
Pier Se…
LL Red…
Design…
پارامتر

اندازه میلگردهای هم اندازه لبه

اندازه میلگردهای انتها و گوشه

نوع طراحی دیوار

ضریب کاهش بار زنده

کلید دو حالته طراحی دیوار در زمان کلک کردن فرمان Start Design
شرح


Check/Desin…
Material
Clear Cover
Edge Bar Spacing
پارامتر

مقطع طراحی شود و یا کنترل

خصوصیت مصالح

پوشش بتنی میلگرد ها

فاصله بندی میلگردهای هم فاصله لبه

شرح


پس از تنظیم این پارامترها دیوار را طراحی می کنیم . برای این منظور به آدرس

 

زیر رفته و کلیک می کنیم :

Design > Shear Wall Design > Start/Design/Check of Structure


تا اینجا دیوار طراحی شده و در ادامه باید نتایج طراحی را کنترل کنیم .

در آینده ای نزدیک بطور کامل به موضوع دیوار برشی خواهم پرداخت ( روند

 

مدل کردن دیوار در برنامه ، روند طراحی دیوار و همینطور کنترل نتایج ، نحوه

 

خروجی گرفتن از برنامه جهت دفترچه محاسبات ، فرمولها و پیش فرض های

 

استفاده شده در برنامه و... )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پدستال چیست و دلایل استفاده از آن  چیست؟

 

 

 

 پدستالها عبارتند از ستونهای بتنی کوتاه و کم آرماتور و حتی گاهی  بدون آرماتور

 

که عموما روی پی های بتنی اجرا شده و روی آنها صفحه زیر ستون نصب شده و

 

سپس ستونهای فلزی روی صفحه نصب میگردد. این ستونها بدلیل ابعاد نسبتا

 

زیاد( از نظر عرضی زیاد و ارتفاعی کم) جزو ستونهای لاغر محسوب میشوند و

 

لذا تحمل مقاومت فشاری آنها بسیار زیاد میباشد.

 

دلایل استفاده:

۱) زمانیکه بخشی از ستون فلزی داخل خاک مدفون باشد که به جهت پوسیدگی آن

 

از پدستال ها در همان بخش استفاده می کنند.

 

۲) زمانیکه ارتفاع ستون فلزی زیاد باشد و به جهت مهار کردن لاغری آن در

 

بخشی از آن به طرف پی از پدستال استفاده می کنند.

 

۳) زمانیکه لنگر در پای ستون یا نباشد یا کم باشد.

 

۴) زمانیکه در بخش زیر زمین ساختمان با ارتفاع حدود۳ متر بخواهیم فضای

 

قابل استفاده داشته باشیم.

 

۵) زمانیکه بخواهیم بخش زیر زمین ساختمان  را بجای  ستونهای فلزی با

 

 پدستالهای بتنی اجرا و در حقیقت پدستالها با پی تولید یک پی جدید بنماید و در

 

محاسبات سازه  به صورت پی وارد شود.

 

۶) زمانیکه بخواهیم ستونهای اکسپوز ( در نما و دید) فلزی از کف به بالا باشد.

 

 نکته۱: توصیه شده پدستال ها فقط زما نیکه لنگر در پای ستون نیست استفاده

شوند در غیر اینصورت محاسبات آنها مانند ستونهای بتنی بوده و آرماتورهای

 

مورد نیاز را  باید محاسبه کرد.

 

نکته۲: جهت خرد نشدن سطح پدستال معمولا از یک شبکه مش آرماتور ضعیف تا

 

حد نمره ۱۴ روی پدستال و زیر صفحه زیر ستون استفاده میکنند

 


 نویسنده : ارمان محمدی - ساعت ۱۱:٢٧ ‎ق.ظ روز جمعه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٠   |    نظرات []   |    لینک ثابت

Powered By Persianblog.ir - Designed By Payam